Vizyonumuz

Toy Gençlik Derneği gençlerin; ulusal ve uluslararası sözleşmeler çerçevesinde, yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde gençlik haklarını korumayı ve geliştirmeyi; yerelde ve ulusalda bütüncül bir gençlik politikası oluşturulmasında gençlerin katılımını, demokrasi ve uzlaşma bilincini geliştirerek bu sürece katkı sağlamayı, sürdürülebilir yaşam ilkelerinden haberdar olmalarını sağlamayı, gençlerde ekolojik yaşam bilinci ve duyarlılığı oluşturmayı; ekolojik dengelerin geri dönüşü olmayacak hız ve biçimde bozulması sonucunda ortaya çıkan sorunlara çözüm yolları sunmak ve doğa ile uyumlu yaşamı desteklemeyi hedeflemektedir.