Oyunlar / Spiele / Games

Global Playgrounds – from Design to Practice projesi kapsamında geliştirilen oyunları indirmek için bu linki kullanabilirsiniz. Oyunlar copy-left (herkesin kullanımına açık) ve print&play (yazdır ve oyna) şeklinde İstanbul Bilgi Üniversitesi STÇM ve Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği (Y-PEER Türkiye) ve planpolitik ortaklığı ile 2016, 2017 yıllarında tasarlanmıştır. 2018 yılında Toy Gençlik Derneği tarafından son hali verilen oyunlar 2019 yılında herkesin kullanımı için açılmıştır. Oyunların kullanma kılavuzlarında tasarımda katkısı olan kişilerin isimlerini bulabilirsiniz. Oyun kartlarının arka yüzleri de tasarımlar arasında bulunmaktadır, tercihinize göre oyunları basarken arka yüzlerini bastırmayabilirsiniz. Oyunları oynarken çektiğiniz fotoğraf ve videoları, @toygenclik sosyal medya adreslerinde etiketleyebilir ve #sensintoy hashtagi ile sosyal medya hesaplarında paylaşabilirsiniz!! Proje Alman Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından finanse edilmektedir.

You can use this link to download the games developed under the project Global Playgrounds – from Design to Practice, funded by the Deutsche Türkisch Jügendbrücke. The games are designed as CopyLeft (open for anyone to use) and anybody can print & play. Moreover, the games are designed by and with the partnership of Istanbul Bilgi University STÇM and the Association of Young Perspectives in Health (Y-PEER Turkey) with planpolitik in 2016 and 2017. The games, which were finalized by Toy Youth Association in 2018, were opened in 2019 for public use. You can find the names of people who have contributed to the design in the game manuals. The designs of the verso/backside of the game cards are also included in the downloads, depending on your preference, you may or may not print the backsides. You can tag us as @toygenclik on social media and/or use #sensintoy while using the games!!! This project has been financed by the German Foreign Ministry.

Über diesen Link können Sie die Spiele herunterladen, die im Rahmen des von der Deutsch Türkischen Jügendbrücke finanzierten Projekts ‘Global Playgrounds – from Design to Practice’ entwickelt wurden. Die Spiele sind als CopyLeft (für alle zugänglich) konzipiert und jede/r kann diese ausdrucken und spielen. Darüber hinaus werden die Spiele von und mit der Partnerschaft der Istanbul Bilgi University STÇM und des Verbands ‘Association of Young Perspectives in Health (Y-PEER Turkey)’ mit ‘planpolitik’ in den Jahren 2016 und 2017 entwickelt. Die Spiele wurden von Toy Youth Association im Jahr 2018 fertiggestellt und 2019 für die öffentliche Nutzung zur Verfügung gestellt. Die Namen der Personen, die zum Design beigetragen haben, finden Sie in den Spielanleitungen. Die Designs auf der Rückseite der Spielkarten sind ebenfalls in den Downloads enthalten. Je nach Ihren Wünschen können Sie die Rückseiten drucken oder auch nicht. Sie können uns in den sozialen Medien als @toygenclik markieren und / oder #sensintoy verwenden, während Sie die Spiele verwenden und spielen!!! Das Projekt wurde aus Mitteln des Auswärtigen Amtes finanziert.

#sensintoy @toygenclik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *