Misyonumuz

Toy Gençlik Derneği gençlerin; bilimsel, teknolojik, sanatsal, sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlerde rol almalarını sağlayarak, toplumsal, sosyal ve ekonomik yaşama aktif katılımını desteklemek; iş gücü piyasasına, sivil topluma tam olarak katılmasını sağlayacak ve buna olanak tanıyacak bilgi, beceri ve yetkinlikleri geliştirmesi için gerekli öğrenim, fırsat ve deneyim koşullarının yaratılmasına katkıda bulunmak ve bu doğrultuda ulusal, uluslararası ve yerel düzeyde kurs, eğitim, seminer, konferans, panel, atölye, çalıştay, festival, yarışma gibi çalışmaları düzenlemek; sürdürülebilir yaşam ilkelerinden haberdar olmalarını sağlamak ile birlikte, gençlerde ekolojik yaşam bilinci ve duyarlılığı oluşturmak; araştıran, üreten, sorumluluk bilincine sahip bireyler olmalarını desteklemek ve bireysel karar alma yeterliklerini geliştirmek amacıyla kurulmuştur.