Hakkımızda

Toy Gençlik Derneği

Toy Gençlik Derneği, 2017 yılının Aralık ayında gençler, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezi çalışanları ve gönüllülerinin inisiyatifiyle kurulmuştur. Gençlerin kendilerini ilgilendiren konularda karar alma süreçlerine aktif katılımını, akranlar arası yatay öğrenme ortamlarının yaratılmasını, gençlerin gönüllülük bilinci ile tanışmasını sağlamak adına sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel konularda yerel, ulusal ve uluslararası alanlarda faaliyetler göstermeyi hedeflemektedir.

Gençlerin güçlendirilmesi, kapasitelerinin geliştirilmesi ve  istihdam edilebilirliklerinin arttırılması adına, Proje Döngüsü Yönetimi, Savunuculuk, Aktivistler için Sosyal Medya Araçları, Dijital Vatandaşlık, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri gibi başlıklarda düzenli ve ücretsiz eğitimler vermektedir.

Aynı zamanda hali hazırda yurttaş inisiyatifi olarak başlayan ”Üstünüze Afiyet” 2.El Takas Pazarı ve Dönüşüm Sofraları projesi, derneğin kurulmasıyla birlikte faaliyetlerine dernek çatısı altında devam etmektedir. Projenin ilk ayağı olan dönüşüm sofralarında, halk pazarlarından hala yenilebilir ama görüntüsü yüzünden satılamayan çöpe atılan gıdalar toplanarak, birlikte yemek yapılır. Herkese açık olan etkinlik yapılan yemekleri ücretsiz olarak paylaşıma sunar. 2.El Eşya Takas Pazarı ayağında ise insanların uzayını daraltan kullanmadığı eşyaları takas ederek sorumsuz tüketimden kaçınmayı hedefler. Özellikle yılbaşı, sevgililer günü, anneler günü gibi tüketimin arttığı dönemlerde pazar kurmaya dikkat eder.

Bir diğer iş olarak Toplum Gönüllüleri Vakfı ortaklığı ile yürüttüğü GençBank projesi ile ise yerelde her yıl 15-25 yaş arasındaki gençlerin ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik ihtiyaç analizi yapar, değerlendirir ve etrafında gördüğü sorunlara çözüm arayan gençlere çift katmanlı bir destek hizmeti sunar. Proje başvuru dönemlerinde gelen başvuruları yine 15-25 yaş aralığındaki gençler değerlendirir ve kabul edilen projelere nakdi ve ayni yardım yapar, mentörlük hizmeti sunar.