GençBank

GençBank Nedir?

“GençBank” gençlerin toplumsal hayata aktif katılımını artırarak kendi yerellerindeki yaşam kalitesini yükseltmelerine destek olmak amacıyla uygulanan bir gençlik çalışması modelinin adıdır. Birçok farklı ülkede kullanılmakta olan bu model ülkemizde de 2012 yılında Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından yürütülen bir gençlik hibe programı olarak hayata geçirilmiştir. Her sene farklı şehirlerde yerel ortaklıklar kurarak büyüyen GençBank bugüne kadar birçok genç projenin hayata geçirilmesine destek sağlamıştır. 2016 yılı itibari ile Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezlerinin yerel ortaklığıyla yürütülen Eskişehir GençBank Haziran 2017 itibariyle Toy Gençlik Derneği çatısı altında faaliyetlerini sürdürmeye başlamıştır.

Süreç Nasıl İlerliyor?

Öncelikle Eskişehir GençBank kapsamında çalışmaları yürütecek, projeleri değerlendirecek, süreci yaygınlaştıracak, öncelik liseli genç arkadaşlarımıza verilmek üzere, 15-25 yaş arasında olan gençlerden oluşan bir GençBank Ekibi oluşturuluyor. Eskişehir’de oluşacak Genç Bank Ekibi belirli dönemlerde akranlarının fikirlerini değerlendirmek ve bu fikirleri projelere dönüştürmelerini sağlamak amacı ile proje çağrıları açıyor. En az 2 kişiden oluşan genç gruplar, akıllarındaki proje fikirlerini Genç Bank Ekibine sunuyor. Ekibe sunulan projeler değerlendiriliyor ve uygun olan proje fikirleri finansal, içerik ve uygulama açılarından desteklenmeye başlıyor. Böylece hem gençlerin ilgili yereldeki toplumsal katılımlarını arttırmaya yönelik bir destek sağlanmış oluyor, hem de bu çalışmalarla yaşadıkları topluma olumlu katkılar yapmaları için bir imkân yaratılıyor.

Kimler GençBank’a Başvuruda Bulunabilir?

Aklında gençlik ya da sosyal sorumlulukla alakalı bir proje fikrin varsa, projeni hayata geçirmek için maddi ve manevi desteğe ihtiyaç duyuyorsan, yaşın 15’ten küçük 25’ten büyük değilse, en az iki kişilik bir ekip kurduysan ve için içine sığmıyorsa başvuru için tüm kriterleri sağlamışsın demektir 🙂 Yaşadığın yerde gördüğün bir eksiliği gidermek, farkındalık yaratmak, değiştirmek veya sadece dikkat çekmek için her türlü fikrini Genç Bank ekibine sunabilirsin.

Kimler Var, Neler Yapılmış?

GençBank 2012 yılında 6 GençBank ekibiyle toplamda 49 projeye hibe vererek projelerin hayata geçirilmesini sağladı. 2013 yılında ise Genç Bank ekiplerinin sayısı 8’e yükseldi ve 71 gençlik projesine hibe verildi. 2016 yılı içerisinde GençBank programı kapsamında 13 farklı GençBank Ekibi çalışmalar yürüttü. Toplamda 75 Proje Fikri desteklendi. Bunlardan 54 tanesi Sosyal Sorumluluk Projesi, 17 Tanesi Gençlik Projesi, 4 tanesi ise Eğitim Projesiydi. 5 adet kapasite geliştirmeye yönelik eğitim düzenlendi. 316 Genç, fikir sahipleri olarak, fikirlerini hayata geçirdi ve hibe programından yararlandı. 2963 genç ise hayata geçirilen projelerden doğrudan yararlandı. Tiyatro, kütüphane kurma, çocuk esirgeme kurumunda grafiti, engelli bireylerle sokak sanatları, gençlik radyosu, ağaçlandırma, Latin dansları atölyesi, köy okulunda film gösterimi, engellilerle empati atölyesi, toplumsal cinsiyet eğitimleri, müzik stüdyosu, ağaçlandırma Genç Bank ile hayat bulan projelerden sadece bazıları.