Eğitimler

“Benim bir Fikrim Var” ve “Benim Bir Projem Var” demek arasında birçok fark fardır. Bir fikri proje haline getirebilmek için sistematik bir yol izlemek gerekir. Bu ihtiyaca yönelik geliştirilen Proje Döngüsü Yönetimi proje tasarımının kalitesini iyileştirmek ve etkinliğini artırmak için kullanılan bir araçtır ve proje fikrinin tasarlanmasına, geliştirilmesine, ilgili fon kaynaklarına başvuru yapılmasına, projenin onaylanması halinde yürütülmesine, proje bitiminde değerlendirilmesine ve proje çıktılarının toplum ile paylaşılmasına kadar olan döngüyü yönetmeyi içerir.
Bu doğrultuda Toy Gençlik Derneği tarafından hazırlanan “Proje Döngüsü Eğitimi” gençlerin;
• Ulusal ve uluslararası hibe programlarına proje hazırlama kapasitelerini arttırmak
• Sosyal sorumluluk, sivil toplum, proje yönetimi, zaman planlaması ve ekip çalışması gibi konularda güçlendirilmelerini sağlamak
• Yerel, ulusal, uluslararası ihtiyaç ve sorunlara yönelik fikir üretmelerini desteklemek
• Bireysel karar alma yeteneklerini geliştirerek sivil hayata katılımlarını desteklemek amacı ile tasarlanmıştır.

Yurtdışı Eğitimler

Yurtiçi Eğitimler