HAKKIMIZDA

Toy Gençlik Derneği, 2017 yılının Aralık ayında gençler, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezi çalışanları ve gönüllülerinin inisiyatifiyle kurulmuştur. Gençlerin kendilerini ilgilendiren konularda karar alma süreçlerine aktif katılımını, akranlar arası yatay öğrenme ortamlarının yaratılmasını, gençlerin gönüllülük bilinci ile tanışmasını sağlamak adına sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel konularda yerel, ulusal ve uluslararası alanlarda faaliyetler göstermeyi hedeflemektedir. Gençlerin güçlendirilmesi, kapasitelerinin geliştirilmesi ve  istihdam edilebilirliklerinin arttırılması adına, Proje Döngüsü Yönetimi, Savunuculuk, Aktivistler için Sosyal Medya Araçları, Dijital Vatandaşlık, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri gibi başlıklarda düzenli ve ücretsiz eğitimler vermektedir. Aynı zamanda hali hazırda yurttaş inisiyatifi olarak başlayan ”Üstünüze Afiyet” 2.El Takas Pazarı ve Dönüşüm Sofraları projesi, derneğin kurulmasıyla birlikte faaliyetlerine dernek çatısı altında devam etmektedir. Projenin ilk ayağı olan dönüşüm sofralarında, halk pazarlarından hala yenilebilir ama görüntüsü yüzünden satılamayan çöpe atılan gıdalar toplanarak, birlikte yemek yapılır. Herkese açık olan etkinlik yapılan yemekleri ücretsiz olarak paylaşıma sunar. 2.El Eşya Takas Pazarı ayağında ise insanların uzayını daraltan kullanmadığı eşyaları takas ederek sorumsuz tüketimden kaçınmayı hedefler. Özellikle yılbaşı, sevgililer günü, anneler günü gibi tüketimin arttığı dönemlerde pazar kurmaya dikkat eder. Bir diğer iş olarak Toplum Gönüllüleri Vakfı ortaklığı ile yürüttüğü GençBank projesi ile ise yerelde her yıl 15-25 yaş arasındaki gençlerin ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik ihtiyaç analizi yapar, değerlendirir ve etrafında gördüğü sorunlara çözüm arayan gençlere çift katmanlı bir destek hizmeti sunar. Proje başvuru dönemlerinde gelen başvuruları yine 15-25 yaş aralığındaki gençler değerlendirir ve kabul edilen projelere nakdi ve ayni yardım yapar, mentörlük hizmeti sunar.

Eğitimler

“Benim bir Fikrim Var” ve “Benim Bir Projem Var” demek arasında birçok fark fardır. Bir fikri proje haline getirebilmek için sistematik bir yol izlemek gerekir. Bu ihtiyaca yönelik geliştirilen Proje Döngüsü Yönetimi proje tasarımının kalitesini iyileştirmek ve etkinliğini artırmak için kullanılan bir araçtır ve proje fikrinin tasarlanmasına, geliştirilmesine, ilgili fon kaynaklarına başvuru yapılmasına, projenin onaylanması halinde yürütülmesine, proje bitiminde değerlendirilmesine ve proje çıktılarının toplum ile paylaşılmasına kadar olan döngüyü yönetmeyi içerir. Bu doğrultuda Toy Gençlik Derneği tarafından hazırlanan "Proje Döngüsü Eğitimi" gençlerin;
 • Ulusal ve uluslararası hibe programlarına proje hazırlama kapasitelerini arttırmak
 • Sosyal sorumluluk, sivil toplum, proje yönetimi, zaman planlaması ve ekip çalışması gibi konularda güçlendirilmelerini sağlamak
 • Yerel, ulusal, uluslararası ihtiyaç ve sorunlara yönelik fikir üretmelerini desteklemek
 • Bireysel karar alma yeteneklerini geliştirerek sivil hayata katılımlarını desteklemek amacı ile tasarlanmıştır.

EKİP

Ezgi Gedik

Yönetim Kurulu Başkanı

Mustafa Onur Kaygısız

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Nurşen Uyar

Yönetim Kurulu Sekreteri

Özge Altay

Yönetim Kurulu Saymanı

Mert Akkaş

Yönetim Kurulu Üyesi

Çağlar Yenilmez

Denetim Kurulu Üyesi

Selvi Ece Dugan

Denetim Kurulu Üyesi

Burak Karagülle

Denetim Kurulu Üyesi

Burak Şanlı

Yedek Yönetim Kurulu Üyesi

Sosyal Medya Hesapları